Αναρτήσεις

96 θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας στηΔΕΗ

Έπεσε η ασφάλεια» για την ΔΕΗ

Συνάντηση για τα επικίνδυνα απόβλητα

27, 28 και 29 Μαρτίου 2017 εξετάσεις για την απόκτηση αδειών χειριστή μηχανημάτων έργου

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ-ΚΑΛΕΣΜΑ

Προβλήματα που προκαλούν οι χώροι υγειονομικής ταφής( ΧΥΤΑ ΧΥΤΕΑ κλπ )

Καταγγελία συλλόγου ΔΗΜΗΤΡΑ για τα γεγονότα της Νεμέας

Νέα εκτροπή της κοίτης του Αλφειού από τη ΔΕΗ 

Επιστολή Κατοίκων Μεγαλόπολης στο Δήμαρχο Μεγαλόπολης για τον ΧΥΤΕΑ

  Let’s do it Greece! Εβδομάδα Περιβαλλοντικών Δράσεων σε όλα τα Σχολεία της Χώρας