Αναρτήσεις

Η Greenpeace καλεί την ελληνική κυβέρνηση να ακυρώσει τα σχέδια για νέες λιγνιτικές μονάδες και να θέσει χρονοδιάγραμμα για την οριστική απεξάρτηση από το λιγνίτη