Αναρτήσεις

ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΚΥΝΗΓΟΣ ΣΤΟ ΙΣΑΡΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Προκήρυξη διαγωνισμών για το φ/β πάρκο Μεγαλόπολης

Η Αγων. Πρωτοβουλία σταμάτησε απορριμματοφόρο του Σαμπράκου