Αναρτήσεις

Υποψήφιοι: "Δημοκρατική Συνεργασία" με Παναγιώτη Μπούρα

Υποψήφιοι: "Δημοτική Ενότητα" με Διονύση Παπαδόπουλο

Υποψήφιοι: "Η Επόμενη Μέρα" με Ιωάννη Γεωργακόπουλο

Υποψήφιοι: "Λαϊκή Συσπείρωση Μεγαλόπολης" με Παναγιώτη Λαμπρόπουλο