Εγκαταλειμμένο κτήριο θυμίζει η έδρα της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε

Η έδρα της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε στην οδό Βερανζέρου 57
Σε αυτό το κτήριο βρίσκεται και η έδρα του ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ε.Η. Μέλος της ΓΕΝ.Ο.Π ΔΕΗ-ΚΗΕ


Συνδικαληστής αναφέρει στο facebook:
Γραφεία ..... φαντάσματα.....
ή Εταιρεία φάντασμα ?
Αποφάσεις λαμβάνονται όμως χωρίς καμία ενημέρωση !
Όλα δια του κρυπτού !
Οι εργαζόμενοι θα υπερασπιστούν αγώνες δεκαετιών και δεν θα αποδεχθούν τετελεσμένα !
ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ !
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ & ΟΡΥΧΕΙΩΝ !

Σχόλια