ΔΕΗ: Εγκρίθηκε η πώληση λιγνιτικών μονάδων

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, που συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη, η έναρξη της διαδικασίας πώλησης των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. αποφάσισε, με ψήφους οκτώ υπέρ, δύο κατά (των εκπροσώπων των εργαζομένων) και ένα λευκό:

-Α. Τον ορισμό της 31.3.2018 ως ημερομηνίας σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων για την απόσχιση από τη ΔΕΗ των κλάδων λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης και την εισφορά τους στις νέες εταιρείες που θα ιδρυθούν σε εφαρμογή του νόμου 4533/2018.

-B. Την επικύρωση της επιλογής της «ΣΟΛ ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών» ως τον ορκωτό ελεγκτή που θα συντάξει τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που θα εισφερθούν στις νέες εταιρείες.

-Γ. Την ανάθεση του έργου του συμβούλου που θα υποστηρίξει τη ΔΕΗ για την απόσχιση των Επιχειρησιακών Κλάδων Μεγαλόπολης και Μελίτης στην «Pricewaterhouse Business Solutions».

-Δ. Την πρόσληψη της «HSBC Bank» ως χρηματοοικονομικού συμβούλου της ΔΕΗ για τη διάθεση, μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, σε ενδιαφερόμενο επενδυτή ή επενδυτές των νέων εταιρειών που θα σχηματιστούν και θα εκμεταλλεύονται τους κλάδους λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης.

Το Δ.Σ. επρόκειτο να συνεδριάσει την περασμένη Πέμπτη, αλλά αναβλήθηκε λόγω της κατάληψης των κεντρικών γραφείων της ΔΕΗ από τη ΓΕΝΟΠ.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου.

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Για δειτε τα πρακτικα. Ποιος επελεξε και με τι κριτήριο αυτες τις εταιρείες να κανουν αυτο το εργο;;


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 9ης/7.5.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΜΑ: Λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την πρόσβαση στον λιγνίτη – Απόσχιση κλάδων λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ Α.Ε.. 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τα εξής: 

1. Τον ορισμό της 31.3.2018 ως ημερομηνίας σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων για την απόσχιση από τη ΔΕΗ Α.Ε. των κλάδων λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής Μεγαλόπολης και Μελίτης. 
2. Την επικύρωση της επιλογής της εταιρείας “ΣΟΛ ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών” ως τον ορκωτό ελεγκτή που θα συντάξει τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου. 
3. Την ανάθεση του έργου του συμβούλου που θα υποστηρίξει τη ΔΕΗ Α.Ε. για την απόσχιση των Επιχειρησιακών Κλάδων Μεγαλόπολης και Μελίτης, στην “Pricewaterhouse Business Solutions”. 
4. Την πρόσληψη της “HSBC Bank” ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. για την πώληση, μέσω διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, των νέων εταιρειών λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής στη Μεγαλόπολη και τη Μελίτη. 
5. Την πρόσληψη της δικηγορικής εταιρείας “DLA PIPER UK LLP” ως το νομικό σύμβουλο που θα υποστηρίξει τη ΔΕΗ Α.Ε. σε όλα τα προβλεπόμενα στάδια της αποεπένδυσης λιγνιτικής παραγωγής. 
6. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως προτείνει εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. και από κοινού με το Ελληνικό Δημόσιο προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την πρόσληψη της εταιρείας “KPMG Advisors AE”, ως Εντολοδόχο Παρακολούθησης (Monitoring Trustee), σύμφωνα με την πρόβλεψη του Ν. 4533/2018.