Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΑΗΣ Α

 Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεναλόπολης Α΄

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 17.05.2018 έως και 29.05.2018

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Σχόλια