Στη Βουλή έφτασε η καταγγελία του ΣΟΣ για την 4η μονάδα

Ερώτηση κατάθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Στάθης Παναγούλης προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος με θέμα «περιττές και υπέρογκες δαπάνες της ΔΕΗ ύψους 1.700.000 € στην 4η Μονάδα του ΑΗΣ Μεγαλόπολης – Β».


Η ΕΡΩΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΤΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΥΨΟΥΣ 1.700.000€ ΣΤΗΝ 4Η ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - Β»
Σύμφωνα με το από 05/04/2018 Υπόμνημα του Σωματείου Ορυχείων - Σταθμών ΔΕΗ Μεγαλόπολης, η ΔΕΗ αποφάσισε να προβεί στον εκσυγχρονισμό του συστήματος Αυτομάτου Ελέγχου του Ατμοστροβίλου της 4ης μονάδας του ΑΗΣ Μεγαλόπολης - Β. Ανάδοχος του έργου ορίστηκε η SIEMENS S.P.A, παρότι είχε μειοδοτήσει στο σχετικό διαγωνισμό, με το συνολικό τίμημα του έργου να ανέρχεται στα 1.689.193 €. Η μονάδα έχει, ήδη, τεθεί εκτός λειτουργίας και θα παραμείνει ανενεργή για διάστημα τουλάχιστον πενήντα (50) ημερών. Η απόφαση της ΔΕΗ λήφθηκε τυπικά στο πλαίσιο και χάριν της επικείμενης αποεπένδυσης της  από τις λιγνιτικές της μονάδες και της πώλησης αυτών σε υπάρχοντες και νέους προμηθευτές και επενδυτές. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο έργο είχε τεθεί ως στόχος, από την Διοίκηση της ΔΕΗ, πολύ πριν από το 2010, χωρίς, ωστόσο ποτέ να υλοποιηθεί μέχρι σήμερα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το έργο αυτό δεν ήταν, όλα αυτά τα χρόνια, αναγκαίο και επιτακτικό για τη λειτουργική διαθεσιμότητα της μονάδας. Ώστε, και η απόφαση αυτή, όπως και η επικείμενη αποεπένδυση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ ιδίως σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού της ΔΕΗ, τη διαδικασία απόσχισης από τη ΔΕΗ και τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, γεννούν εύλογα ερωτηματικά. Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ   εξακολουθεί να ανήκει σε νομικά πρόσωπα που οφείλουν να λειτουργούν με γνώμονα τη διαφάνεια, το δημόσιο συμφέρον και το μέγιστο δυνατό όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο, ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. υπουργοί:
- Με βάση ποια κριτήρια, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, αποφασίσθηκε η επιβάρυνση της ΔΕΗ με μια περιττή και πολυδάπανη επένδυση της τάξεως του 1,7 εκατομμυρίου ευρώ, τη στιγμή που επίκειται η πώληση της 4ης μονάδας του ΑΗΣ Μεγαλόπολης και η οποία (πώληση) δύνατο να ολοκληρωθεί χωρίς το πολυδάπανο αυτό έργο;
- Προτίθεσθε να μεριμνήσετε ώστε να παύσει ο άσκοπος εκσυγχρονισμός της παραπάνω προς πώληση μονάδας και η καταχρηστική επιβάρυνση της ήδη κρίσιμης οικονομικής κατάστασης της ΔΕΗ με αλόγιστες δαπάνες;
Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ

Σχόλια