Ανακοίνωση-Καταγγελία για τις απολύσεις στον συνεταιρισμό ΔΕΗ
Σχόλια