Μόνιμες θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ σε Δήμους της Αρκαδίας

59 και όχι 67 είναι τελικά οι θέσεις εργασίας σε Δήμους της Αρκαδίας.

 Οι περισσότερες σε υπηρεσίες καθαριότητας. 


Eιδικότερα, εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ .

Δείτε τις θέσεις, ανά φορέα και ειδικότητα, ΕΔΩ

Σχόλια