Συνδικαλισμός: Τι λέει το λεξικό, τι είναι στην Ελλάδα

Συνδικαλισμός: Η δράση εργαζομένων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της ασφάλισης καθώς και το σύνολο των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την οργάνωση αυτή.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Ένας συνδικαλισμός κηδεμονευόμενος, ενάντια στο συμφέρον του εργαζόμενου, αλλά και το κοινωνικό συμφέρον.
Τα προβλήματα του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήματος
      
 Το υπάρχον πολιτικό σύστημα μέσω της υπερσυγκέντρωσης της κομματικής εξουσίας κηδεμονεύει το συνδικαλιστικό κίνημα δημιουργώντας ένα κίνημα  καθοδηγούμενο 
Ένα κίνημα που χρησιμοποιείται από το πολιτικό στοιχείο και ως μέσο εκτόνωσης κοινωνικών εντάσεων. 

Οφείλει ο κάθε πολίτης, ο κάθε εργαζόμενος να αντιληφθεί ποια είναι τα προσωπικά και ποια τα κοινωνικά του συμφέροντα. Να κάνει σαφή διαχωρισμό μεταξύ τους, να αποβάλλει τη δουλοπρέπεια, τη φοβία του και την αναζήτηση πλάγιων δρόμων, να ανυψωθεί ως άνθρωπος και να ζητήσει αποφασιστικά ουσιαστική συμμετοχή στην κοινωνική ανέλιξη. Πρέπει να αποβάλλουμε κατάλοιπα του παρελθόντος, για να μπορέσουμε να δούμε την πραγματικότητα από άλλη οπτική γωνία.
       Το συνδικαλιστικό μας κίνημα θα πρέπει να προστατεύει φυσικά τα οικονομικά συμφέροντα των εργαζόμενων, αλλά, πάνω απ' όλα, πρέπει να προσπαθεί να δημιουργεί τις κατάλληλες εκείνες συνθήκες και διαδικασίες που θα καλλιεργούν και θα εξασφαλίζουν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτονομία του εργαζόμενου, έναντι της ετερονομίας που αναπόφευκτα προκαλεί η συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία.
       Ο εργαζόμενος μέσα από τη συνδικαλιστική του οργάνωση, την οποία θεωρεί δυναμική προέκταση της ύπαρξής του στο κοινωνικό "γίγνεσθαι", θέλει να επιδιώκει, όχι μόνο την καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής του και των συνθηκών εργασίας του, αλλά και την κοινωνική ολοκλήρωσή του.
       Ο συνδικαλισμός λοιπόν θα πρέπει να είναι φορέας των επιδιώξεων αυτών και όχι υποχείριο όργανο στα χέρια πρακτικών αντίθετων με τα συμφέροντα, τις επιθυμίες και τα οράματα των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, η συνδικαλιστική δράση ενεργεί ενάντια στον ίδιο τον εργαζόμενο, ενάντια στην αντίστοιχη κοινωνική ομάδα στην οποία αυτός ανήκει, αλλά και την κοινωνία γενικότερα.

Σχόλια