Πρόσληψη 8 ατόμων στον ΑΗΣ Β

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από  17/12/2017  έως 27/12/2017

Έντυπο αίτησης

Ανακοίνωση ΣΟΧ 4/2017 για τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'

Σχόλια