26 Θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου στη ΔΕΗ Α.Ε.


ΑΦΟΡΑ ΝΗΣΙΑ και ΚΟΖΑΝΗ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 12Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).


ΘΕΣΕΙΣ:

1:ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (ΡΟΔΟΣ) 

 2:ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τεχνίτες Οργάνων & Αυτοματισμού) (ΡΟΔΟΣ) 

 3:ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (ΡΟΔΟΣ) 

 4:Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων ΔΡΑΜΑ 

 5:ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ και Αεριοστροβίλων ΗΜΑΘΙΑ 

6:ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (Τ4/Ε) (ΡΟΔΟΣ) 

7 :ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές Συστήματος Κατεργασίας Ύδατος) (ΡΟΔΟΣ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 

Σχόλια