ΝΕΑ ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΟΥ ΕΑΠ- ΛΙΓΝΙΤΟΣΗΜΟΥ

Αντι το ΕΑΠ να διατεθεί σε έργα ανακούφισης, ανάπτυξης και "προετοιμασίας" της περιοχής μας για τη μεταλιγνιτική περίοδο -όπως ορίζει το σκεπτικό ύπαρξης αυτού του πόρου- εμείς συντηρούμε δρόμους...


Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκηρύξε Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Κ. ΑΚΟΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  
 Προϋπολογισμός Μελέτης : Εκατό χιλιάδων Ευρώ ( 100.000 € ) εκ πιστώσεων 4ο ΕΑΠ!!

Έτσι για μία ακόμη φορά το λιγνιτόσημο χρησιμοποιείται για να καλύψει τις υποχρεώσεις της περιφέρεις απέναντι στο λεκανοπέδιο στον τομέα της οδοποιίας και όχι σε έργα ανάπτυξης...

Σχόλια