Θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας από τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ΑΕ Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως αναγράφονται ΕΔΩ


Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 05-07-2017 έως 14-07-2017
 Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Α. Καλαθά - Π. Ηλιόπουλος 
 τηλ. επικ. 27910 25045 
εσωτερικό 33020, 33034

Σχόλια