Προβλήματα που προκαλούν οι χώροι υγειονομικής ταφής( ΧΥΤΑ ΧΥΤΕΑ κλπ )

Τα δύο κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως αποτέλεσμα της λειτουργίας των χώρων υγειονομικής ταφής είναι:
1. Ατμοσφαιρική ρύπανση - εκπομπές στην ατμόσφαιρα
 2. Ρύπανση υπογείων υδάτων - Ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα

Οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα δημιουρούν μια σαφή και προφανή απειλή για την ανθρώπινη υγεία, καθώς και μια απειλή για το περιβάλλον μας από τις επικίνδυνες αέριες εκπομπές από την βιοδιάσπαση στις υγειονομικές ταφές.
 Υπάρχουν πάνω από δέκα τοξικά αέρια που εκλύονται από χώρους υγειονομικής ταφής, με το πιο σοβαρό από αυτά να είναι το μεθάνιο.
Το αέριο μεθάνιο παράγεται φυσιολογικά κατά τη διαδικασία της αποσύνθεσης της οργανικής ύλης. Καθώς διαμορφώνεται το φυσικό αέριο μεθάνιο, συσσωρεύεται πίεση και στη συνέχεια αυτο αρχίζει να κινείται μέσα στο έδαφος. Σε μια πρόσφατη μελέτη σε 288 χωματερές, διαρροή των αερίων, συμπεριλαμβανομένου του μεθανίου, ανιχνευθηκε στο 83% αυτών των χώρων.

Το μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο του θερμοκηπίου χειρότερο από το διοξείδιο του άνθρακα.
 Έχει επίσης αποδειχθεί ότι οι άνθρωποι που ζουν κοντά σε χώρους υγειονομικής ταφής υποφέρουν από προβλήματα στους πνεύμονες και από καρδιακές παθήσεις...

  Επιπτώσεις των στερεών αποβλήτων στην υγεία 

 Οι κίνδυνοι από τη διάθεση των στερεών αποβλήτων αφορούν
 - τον πληθυσμό που ζει κοντα σε περιοχές όπου υπάρχουν χώροι διάθεσης αποβλήτων, ιδιαίτερα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 
- τους εργαζόμενους στις μονάδες αποβλήτων. 

 Άλλη ομάδα υψηλού κινδύνου είναι ο πληθυσμός που ζει κοντά σε μια χωματερή και εκείνοι, που η παροχή νερού έχει μολυνθεί είτε λόγω απόρριψης αποβλήτων ή από διαρροή από χώρους υγειονομικής ταφής. 

 Ειδικότερα, τα οργανικά οικιακά απόβλητα αποτελούν σοβαρή απειλή, δεδομένου ότι υφίστανται ζύμωση, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την επιβίωση και την ανάπτυξη παθογόνων μικροβιών. Η άμεση έκθεση μπορεί να οδηγήσει σε ασθένειες μέσω της έκθεσης σε χημικές ουσίες, όπως η απελευθέρωση των χημικών αποβλήτων στο περιβάλλον. Απόβλητα από τη γεωργία και τις βιομηχανίες μπορούν επίσης να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Εκτός από αυτό, συν-διάθεση των βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων με αστικά απόβλητα μπορούν να εκθέσουν τους ανθρώπους σε χημικά και ραδιενεργά. Μη επεξεργασμένα στερεά αποβλήτα μπορούν επίσης να παρεμποδίσουν την απορροή του νερού, με αποτέλεσμα το σχηματισμό στάσιμων υδάτινων σωμάτων που γίνονται πρόσφορο έδαφος για ανάπτυξη ιών. Τα απόβλητα των νοσοκομείων και άλλων ιατρικών μονάδων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή δεδομένου ότι μπορεί να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία . Αυτά τα απόβλητα που παράγονται από νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ιατρικά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα όπως βελόνες, σύριγγες, επιδέσμοι, επιχρίσματα, σοβάδες, και άλλων τύπων μολυσματικά αποβλήτα που συχνά απορρίπτονται μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Η διάθεση των αποβλήτων υγειονομικών μονάδων απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι μπορεί να δημιουργήσουν μείζον κινδύνους για την υγεία, όπως η ηπατίτιδα Β και C. http://edugreen.teri.res.in/explore/solwaste/health.htm

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Καταστροφη της πανιδας και της χλωριδας. Αρρωστα ζωα που μεταφερουν τις αρρωστιες τους και αλλου. Πειτε τα και αυτα