Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β'

8 θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας στον ΑΗΣ Β Μεγαλόπολης. Υποβολή Αιτήσεων από 10.02.2017 έως και 20.02.2017

Πληροφορίες: κα Παναγιωτοπούλου Μαρία, τηλ.: 27910 25158  εσωτ.: 31129, κα Τουρνικιώτη Γιαννούλα & κα Δημοπούλου Κωνσταντίνα, τηλ.: 27910 25158-9  εσωτ.: 31110

 Δειτε εδώ: 

Σχόλια