Χτύπημα στον λιγνίτη από Ε.Ε &. κυβέρνηση


 Ασύμφορη πλέον ή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο λιγνίτη

 Την πλήρη κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται στην ηλεκτροπαραγωγή από τον Ιούνιο του 2016 θα προβλέπει σύμφωνα με πληροφορίες η νέα πρόταση της κυβέρνησης για το βαρύ νέο φορολογικό πακέτο που κατατέθηκε  και φέρνει συνολικούς νέους φόρους 1,84 δισ. ευρώ εκ των οποίων πάνω από 514 εκατ. ευρώ μόνο στα καύσιμα...

.Θα είναι η μόνη μείωση φόρου που περνά στο νέο φορολογικό, μαζί με την προοπτική περαιτέρω μείωσης του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο βιομηχανικής και οικιακής χρήσης κλπ. που προβλέπεται από το 2017. 
Παρότι οι δύο αυτές φοροελαφρύνσεις αναμένεται να στερήσουν έσοδα 95 και 55 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό, εντούτοις έρχονται να αποκαταστήσουν σε σημαντικό βαθμό το τεράστιο πλήγμα ανταγωνιστικότητας που υφίστανται οι ελληνικές βιομηχανίες και οι παραγωγοί ηλεκτρισμού από την υπερβολικά υψηλή φορολόγηση που έχουν επωμιστεί τα τελευταία χρόνια στο φυσικό αέριο και θεωρούνται «αναπτυξιακό μέτρο» από την κυβέρνηση και τους φορείς της αγοράς.
Ο μηδενισμός του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο της ηλεκτροπαραγωγής θα εναρμονίσει τα ισχύοντα στην φορολογία στην Ελλάδα με την ευρωπαϊκή οδηγία και έπρεπε σε κάθε περίπτωση να καταργηθεί. Ωστόσο αυτό που κάνει τις παραγωγικές επιχειρήσεις να ασφυκτιούν είναι ο υψηλός Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο φυσικό αέριο για τη βιομηχανία όπου ζητούμενο είναι η μείωση των επιβαρύνσεων προκειμένου να ελαφρυνθεί το κόστος και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα τους.

Σχόλια