Ζητούνται θηροφύλακες για πρόσληψη στην Αρκαδία

Η Γ΄Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες για Θηροφύλαξη και γενικότερα για την προστασία του περιβάλλοντος, θα προχωρήσει στην πρόσληψη 5 ιδιωτικών φυλάκων θήρας, εκ των οποίων οι 3 αφορούν το νομό Λακωνίας και οι άλλες δύο την Αρκαδία και την Κεφαλονιά.Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους μαζί με...
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την 13/7/15, ημέρα Δευτέρα, μέχρι και την 24/7/2015, ημέρα Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9.00 έως 15.00.
Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2610 361671 (Γ΄Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου) και στους οικείους Κυνηγετικούς Συλλόγους. 

 Περίεργο βέβαια είναι ότι στην ιστοσελίδα της 
Γ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας δεν αναφέρεται κάτι σχετικό.

Σχόλια