Έγκριση από το ΑΣΕΠ 134 θέσεων εργασίας 8μηνης διάρκειας στην ΔΕΗ Μεγαλόπολης

Οι θέσεις που εγκρίθηκαν απο τον ΑΣΕΠ είναι:

 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 10  
 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 2 
 • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 42 
 • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΤΟΡΝΑΔΟΡΟΙ) 2
 • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 13 
 • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ
 • ΟΔΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 21 
 • ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1 
 • ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ - ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 12 
 • ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ
 • ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1
 • ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΛΑΡΚ)  

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να δημοσιευτεί η προκήρυξη από τη ΔΕΗ

Σχόλια