ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Την Πέμπτη 30 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας κ. Ευάγγελο Γιαννακούρα, του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Θεοδωρή Ντάνου και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Γεωργιάδη και Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η επικείμενη συνεργασία της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 
Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής, το Πανεπιστήμιο έχει αναλάβει να εκπονήσει άμεσα μελέτες (από τους πόρους του ΕΑΠ) που θα προετοιμάσουν το σχεδιασμό και την εκτέλεση έργων με αναπτυξιακό και ανταποδοτικό χαρακτήρα. 

Στόχος των έργων είναι να ενισχύσουν την οικονομία της περιοχής του Δήμου Μεγαλόπολης και θα αναβαθμίσουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων.

Σχόλια