Κυνηγετικός σύλλογος Μεγαλόπολης

Aποτελέσματα εκλογών

Για Διοικητικό Συμβούλιο

1ος: Χίνης Βασίλειος (150)
2ος: Γεωργακόπουλος Βασίλειος (139)
3ος: Σταθούρος Κων/νος (103)
4ος: Κιντής Μάριος (102)
5ος: Σεφέρος Αντώνιος (102)
6ος: Κούσουλας Τριαντάφυλλος (76)
7ος: Ματζιώρης Ιωάννης (70)
8ος: Ψύλλας Ιωάννης (65)
9ος: Δράκος Αντώνιος (47)


Για Εξελεκτική Επιτροπή

1ος: Κιντής Μάριος (92)
2ος: Σταυρόπολος Σωτήριος (88)
3ος: Μαρκολίας Ιωάννης (81)
4ος: Ματζιώρης Ιωάννης (47)
5ος: Καρβέλας Ιωάννης (33)  


Εκλέγονται τα άτομα με το έντονο χρώμα.

Σχόλια