165 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ


Η ΔΛΚΜ προκήρυξε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εξήντα πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τής για 8 μήνες.

Το περίεργο είναι ότι ενώ η προκήρυξη δημοσιεύτηκε σήμερα έχει ημερομηνία 01-03-2012...


περισσότερα εδώ

Σχόλια