Τέλος για 5 σκουπιδότοπους της Αρκαδίας

Oι χωματερές που αφορά η απόφαση είναι:

-Βόρειας Κυνουρίας
-Βόρειας Κυνουρίας ΤΑΝΟΣ-ΚΑΪΑΦΑΣ
-Γορτυνίας Βυτίνας ΒΕΔΟΥΧΙΑ
-Νότιας Κυνουρίας Λεωνιδίου ΒΑΣΚΙΝΑ
-Τρίπολης Τεγέας ΒΑΘΥΡΕΜΑ
-Γορτυνίας Τροπαίων ΛΙΣΒΕΡΙΑ

Η απόφαση αναφέρει επίσης ότι εντός των 30 ημερών από τη λειτουργία των αντίστοιχων δεματοποιητών θα διενεργηθεί αυτοψία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας σε συνεννόηση με τους οικείους, κατά περίπτωση, ΟΤΑ, προκειμένου να διασφαλισθεί η παύση λειτουργίας των προαναφερόμενων ΧΑΔΑ, με τη λήψη των ...


απαιτούμενων τεχνικών μέτρων πρόσβασης σε αυτούς (φυσικά αναχώματα, εκσκαφές, κάθετα στις οδούς πρόσβασης κλπ.).

Για τους προς αποκατάσταση ΧΑΔΑ πρέπει να συνταχθούν και να εγκριθούν αρμοδίως Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ).Η μη συμμόρφωση των ΟΤΑ προς τα ανωτέρω θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986.

Πηγή:kalimera arkadia

Σχόλια