ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα βρίσκεται σε βαθιά ύφεση πάνω από δύο χρόνια έχοντας απωλέσει μέχρι σήμερα, 12% του ΑΕΠ της. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Τρόικα και της κυβέρνησης η ύφεση θα συνεχιστεί και το 2012, με εκτίμηση για συνολική μείωση του ΑΕΠ μεγαλύτερη από 15%. Εάν δεν αλλάξει η πολιτική της Ε. Ε. έναντι της κρίσης χρέους αλλά κυρίως η εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική, είναι πιθανότατο η Ελλάδα να χάσει πάνω από 18% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2012.

Πέραν της καθυστέρησης της ευρωπαϊκής ηγεσίας να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις ενισχύοντας με τους απαραίτητους πόρους τη δυνατότητα ευρωπαϊκών μηχανισμών να παρέμβουν στην αγορά ομολόγων (και της επιδείνωσης το τελευταίο διάστημα της διεθνούς οικονομικής κατάστασης), η σε λάθος κατεύθυνση εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική μη προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας, είναι η βασική αιτία της παρατεταμένης βαθιάς οικονομικής ύφεσης και του αδιεξόδου το οποίο δημιούργησε στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.


Τι πρέπει να γίνει άμεσα, από τις αρχές του 2012 από την ελληνική κυβέρνηση:

Πρακτικά μέτρα για την εξάλειψη της γραφειοκρατίας σχετικά με τις επενδύσεις.
Ιδιωτικοποιήσεις.
Συστηματική αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ για επαναδραστηριοποίηση των δημοσίων έργων και ενίσχυση των επιχειρήσεων και επενδύσεων με συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων.
Προοδευτική μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α.
Σοβαρή επίβλεψη για τη σωστή λειτουργία του φοροεισπρακτιού μηχανισμού.
Κίνητρα για επαναπατρισμό των καταθέσεων και κεφαλαίων.
Προσδιορισμός των τομέων όπου χρειαζόμαστε προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Φάρµακα:

Ανάγκη ενημέρωσης & ελέγχου

Συνταγογραφούνται ακριβά και περισσότερα φάρμακα απ’ ότι χρειάζεται,

σύµφωνα µε έρευνα του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής.

Ένας στους τέσσερις πολίτες παίρνουν φάρµακα από το φαρµακοποιό χωρίς

συνταγή ιατρού. Στις µισές περιπτώσεις το φάρµακο το έχει συστήσει ο φαρµακοποιός, στο 41% ο γιατρός και στο 8% φίλος ή γνωστός. Δύο στους δέκα δεν θεωρούν ότι είναι καλά ενηµερωµένοι για φάρµακα που λαµβάνουν και 13% δεν γνωρίζουν καλά τις οδηγίες χρήσης. Επίσης, εννέα στους δέκα πετούν στα σκουπίδια τα

ληγµένα ή αχρησιµοποίητα φάρµακα που έχουν στο σπίτι. Τέλος, σηµαντικό εύρηµα της έρευνας, η κοινωνική προσφορά των φαρµακοποιών που βρίσκεται στη δεύτερη θέση (64%) µετά των εκπαιδευτικών.

Η έρευνα αναδεικνύει την έκταση, αλλά και ορισµένες από τις βασικές αιτίες της πολυφαρµακίας, την έλλειψη της σωστής αντιµετώπισης των κινδύνων για την υγεία που µπορούν να προκληθούν από την κατανάλωση φαρµάκων, την απουσία ενηµέρωσης και τον σηµαίνοντα ρόλο που διαδραµατίζει ο Έλληνας φαρµακοποιός στο ελληνικό σύστηµα υγείας.

Βασίλης Κοντοζαμάνης

Σχόλια