Μνημόνιο για φράγμα της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη

Για να προωθηθεί η κατασκευή του φράγματος Κομπόνας ο δήμος Μεγαλόπολης και η ΔΕΗ συμφώνησαν για την υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας προκειμένου να προωθηθεί η κατασκευή του φράγματος Κομπόνας συμφώνησαν οι δύο φορείς. Το φράγμα θα εξυπηρετεί τις ανάγκες σε νερό τόσο του δήμου Μεγαλόπολης όσο και του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μεγαλόπολης, ώστε να μην απαιτείται η χρήση γεωτρήσεων για την ψύξη των Μονάδων.


Η ΔΕΗ έχει εκπονήσει προκαταρκτική μελέτη του έργου, για την οποία συλλέχθηκαν επιτόπου στοιχεία και διαπιστώθηκαν οι συνθήκες στη θέση του φράγματος και του ταμιευτήρα.'

Σχόλια