Θερμή υποδοχή του Πέτρου Τατούλη στην Αργολίδα

Περιοδεία στην Αργολίδα
πραγματοποίησε χθές ο υποψήφιος Περιφερειάρχης του ανεξάρτητου συνδυασμού "Νέα Πελοπόννησος"
Πέτρος Τατούλης.


Στο χωριό Κουτσοπόδι Αργολίδας έγινε η πρώτη στάση της περιοδείας του. Ο υποψήφιος
περιφερειάρχης έτυχε θερμής υποδοχής από
δεκάδες κατοίκους του χωριού με τους οποίους
είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για αρκετή ώρα στο καφενείο όπου ήταν συγκεντρωμένοι. Ο επικεφαλής του συνδυασμού "Νέα Πελοπόννησο" άκουσε τα προβλήματα και την αγωνία των κατοίκων για την οικονομική κρίση και απάντησε σε ερωτήματα τους που αφορούσαν την αγροτική παραγωγή της περιοχής.
"Αγροτική ανάπτυξη σημαίνει παραγωγή και λειτουργική αξιοποίηση των φυσικών πόρων"

σημείωσε ο Πέτρος Τατούλης που ξεκαθάρισε ότι "αγροτική ανάπτυξη δε σημαίνει εξάρτηση από τις επιδοτήσεις και εμμονή σε ξεπερασμένες, μη αποδοτικές καλλιέργειες." Στόχος μας, προσέθεσε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης, είναι "να διαδώσουμε μια νέα αντίληψη και να υλοποιήσουμε μια νέα πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη που θα στηρίζεται σε τέσσερις άξονες: 1. Κατασκευή αγροτικών υποδομών ύψους τουλάχιστον 250εκ Ευρώ, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, 2. Κατασκευή ενός Περιφερειακού Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης, 3. Συγκρότηση Ολοκληρωμένου Περιφερειακού Σχεδίου για την Αγροτική Ανάπτυξη με κεντρικούς πυρήνες την βιολογική γεωργία, τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π.), τα προϊόντα γεωγραφικών ενδείξεων (Π.Γ.Ε.), τα προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης, τις ομάδες παραγωγών και τις επιχειρηματικές συμπράξεις, τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών μονάδων. και 4. Δημιουργία μηχανισμού εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας στους αγρότες."
Επόμενοι σταθμός το χωριό Φίχτια και οι Μυκήνες. Στο καφενείο των Μυκηνών ο Πέτρος Τατούλης είχε την ευκαιρία να περιγράψει, στους κατοίκους του χωριού που τον υποδέχτηκαν, το Σχέδιο Δράσης του συνδυασμού για την προβολή του Πελοποννησιακού Πολιτισμού και να αναφερθεί στο πλάνο για τη δημιουργία ψηφιακών κέντρων με τρισδιάστατη αναπαράσταση μυθολογικών, αρχαιολογικών ευρημάτων, ιστορικών προσώπων και γεγονότων που διαδραματίστηκαν σε άλλες εποχές δίπλα από τους αρχαιολογικούς/ιστορικούς χώρους της Πελοποννήσου.
Τελευταίοι σταθμοί της περιοδεία του τα χωριά Προσύμνη και Λίμνες, όπου τον υποδέχτηκαν φίλοι και υποστηρικτές του συνδυασμού με τους οποίους συζήτησε για αρκετή ώρα στα καφενεία των δύο χωριών. Ο Πέτρος Τατούλης περιέγραψε το σχεδιασμό που έχει γίνει για το νέο έργο του Ανάβαλλου στην Αργολίδα κόστους 30 εκ Ευρώ αλλά και για το πλάνο εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα στις παραλιακές ζώνες όλων των Νομών σημειώνοντας ότι υπάρχουν ώριμες μελέτες για τον Αργολικό Κάμπο "στόχος μας είναι ούτε ένα κυβικό μέτρο νερού να μην πάει ανεκμετάλλευτο στη θάλασσα" κατέληξε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης.

Σχόλια