Θα γίνουν τελικά οι φυλακές στη Μεγαλόπολη;


«Σε απάντηση της αριθμ. 6482/23-02-2010 ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ο. Κωνσταντινόπουλος, για τις Δικαστικές Φυλακές της Τρίπολης το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξέδωσε την παρακάτω απάντηση:

«Η θέση της φυλακής Τρίπολης εντός του αστικού ιστού, σε συνδυασμό με την παλαιότητα του κτίσματος, έχουν ως συνέπεια να μην υπάρχει ουσιαστική δυνατότητα βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των 161 κρατουμένων, αλλά και των συνθηκών εργασίας του φυλακτικού προσωπικού.
Ο προγραμματισμός και ο χωροταξικός σχεδιασμός των Καταστημάτων Κράτησης καθορίζεται από το ισχύον Ειδικό πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΧΣΑΑΚΚ – ΦΕΚ/28-11-2001). Στο Ειδικό Πλαίσιο προβλέπεται η ανέγερση ενός Γενικού Καταστήματος Κράτησης Πελοποννήσου, δυναμικότητας 300 κρατουμένων (που αργότερα μετατράπηκε σε 400), μετά την ανέγερση του οποίου, η Δικαστική Φυλακής Τρίπολης θα καταργηθεί.
Κατά την περίοδο 2003 – 2004 ειδική επιτροπή καταλληλότητας, της εταιρείας «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», στην οποία έχει ανατεθεί το έργο με βάση την Υπουργική Απόφαση 3037/31-07-2002 (ΦΕΚ 1044/Β/08-08-2002), επέλεξε γήπεδο στην περιοχή Μεγαλόπολης Αρκαδίας για την ανέγερση του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Πελοποννήσου. Έκτοτε οι διαδικασίες σταμάτησαν γιατί οι κυβερνητικές προτεραιότητες διαφοροποιήθηκαν.
Με δεδομένο και τη λειτουργία του νέου Εφετείου Καλαμάτας, το προβλεπόμενο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Πελοποννήσου πρέπει να χωροθετηθεί σε θέση, η οποία αφενός μεν να υποστηρίζει το Εφετείο Καλαμάτας, αφετέρου δε να μην καθιστά απαγορευτική τη στελέχωσή του από το φυλακτικό προσωπικό της Δικαστικής Φυλακής Τρίπολης, η οποία και θα καταργηθεί.
Υπάρχουν ήδη προτάσεις από ενδιαφερόμενους ΟΤΑ της ευρύτερης περιοχής, αλλά θα υπάρξει και συγκροτημένη πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς την κατεύθυνση αυτή.
Εξάλλου, το Ειδικό Πλαίσιο Xωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης βρίσκεται προς αναθεώρηση , για την οποία έχουν κατατεθεί ήδη σχετικές προτάσεις. Δεν υπάρχει όμως καμία ουσιαστική διαφοροποίηση όσον αφορά το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Πελοποννήσου.»

Σχόλια