Τουρκική φρεγάτα προς την Ανδρο...


Τουρκική φρεγάτα (τύπου πέρυ), μετά από δυτική πορεία στο Αιγαίο, κατευθύνεται με βόρεια πορεία σε θέση βορείως της Άνδρου. Όπως μεταδίδεται, παρακολουθείται διακριτικά από ελληνική πυραυλάκατο.


Σχόλια