Ετήσια Συνέλευση Μελισσοκόμων Αρκαδίας-Μεσσηνίας


Μεγαλόπολη 14 Μαρτίου 2010

Κάλεσμα από το Σύλλογο για καθολική συμμετοχή!!!

***ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ


Καλαμάτα:01/03/2010

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ


Αγαπητοί συνάδελφοι.

Σας γνωρίζουμε ότι την Κυριακή 14 Μαρτίου 2010 και ώρα 19:00,θα πραγμα-τοποιηθεί στη Μεγαλόπολη στο Κέντρο ‘’ Ρόδα ’’, τέρμα Αγίου Νικολάου,η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας, με αντικείμενο συζήτησης ταπαρακάτω θέματα:

1)Απολογισμός του έτους 2009.
2)Ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα του κλάδου μας και τις δραστηριότη-τες του Συλλόγου.
3)Οποιοδήποτε θέμα ήθελε τεθεί προς συζήτηση από τους παριστάμενους.

Η παρουσία των τακτικών μελών μας είναι απαραίτητη και προς τούτο καλού-νται να δώσουν δυναμικό παρόν.Επίσης καλούνται όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα Μελισσοκόμοι, κάτοχοι του-λάχιστον 150 Μελισσοσμηνών και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ,να προσέλθουν και να εγγραφούν, προκειμένου να γίνουν μέλη του Συλλόγου μας.


Για το Δ.Σ

Ο πρόεδρος
Γ.Σεντεμέντες (Κιν. 6972995504)

Ο γραμματέας
Γ.Λάγιος (Κιν. 6973004491)

Σχόλια