Αντιδρά και το ΠΑΣΟΚ Μεγαλόπολης για τα βιομηχανικά απόβλητα

Η Τ. Ο. ΠΑΣΟΚ Μεγαλόπολης είναι αντίθετη σε κατασκευή ΧΔΒΑ, όπως και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής είναι καθολικά αντίθετοι, οι Δήμοι του Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης και όλοι οι φορείς.
Όπως είχαμε δηλώσει και με την από 3-7-2008 απόφαση μας, δεν θα δεχτούμε να δηλητηριαστεί το λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης με βιομηχανικά απόβλητα. ΟΧΙ στο ΧΔΒΑ η Μεγαλόπολη να μη γίνει η χαβούζα της Νότιας Ελλάδας, σε βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων. Αρκετά έχει επιβαρυνθεί, το λεκανοπέδιο είναι κορεσμένο και εκείνο που χρειάζεται είναι η αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
Σε περίπτωση ενδεχόμενης έναρξης υλοποίησης των ανωτέρω σχεδίων, δηλώνουμε ότι συστρατευόμαστε όλοι σύσσωμοι, με τους Δήμους του Λεκανοπεδίου, με τους φορείς και τους πολίτες και θα αντιδράσουμε με όλα τα νόμιμα μέσα, για την αποτροπή αυτού του περιβαλλοντικού εγκλήματος, σε βάρος όλων μας αλλά και των επόμενων γενεών.


Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Κουτρής Αθανάσιος
Η ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Θεοδωροπούλου-Δημητρέλη Αικατερίνη
ΤΑ ΜΕΛΗ
Αρβανίτης Αντώνιος
Γιαννακόπουλος Ιωάννης
Κούτσουρας Γεώργιος
Μπαρής Ιωάννης
Χρισταρά Ελένη

Σχόλια