Αιτήματα των δήμων του λεκανοπέδιου από την ΔΕΗ

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ.‏

ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.Η.
ΚΛΑΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ.Ο.Π. – Δ.Ε.Η./Κ.Η.Ε.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ν/Α ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΔΡΑ: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΗΣ Α’ ΤΗΛΕΦ.&FAX 2791025092 - 279122490 ΕΣΩΤΕΡ. 33068

Μεγαλόπολη 22/02/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από κάλεσμα του Περιφερειακού Γραφείου της ΓΕΝ.Ο.Π. / Δ.Ε.Η. – Κ.Η.Ε. Ν/Α Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010 , συνάντηση όλων των Σωματείων της Δ.Ε.Η. του Ενεργειακού Κέντρου Μεγαλόπολης, με τους 4 Δημάρχους του Λεκανοπεδίου κ. Μπούρα Παναγιώτη Δήμαρχο Μεγαλόπολης, κ. Φουσέκη Ιωάννη Δήμαρχο Φαλαισίας, κ. Νικητόπουλο Παναγιώτη εκπρόσωπο του Δημάρχου Γόρτυνος και κ. Κουρουνιώτη Βασίλειου εκπρόσωπο του Δημάρχου Τρικολώνων.

Η συνάντηση έγινε στα πλαίσια της κοινής προσπάθειας να εξευρεθούν λύσεις και να αντιμετωπιστούν τα σημαντικά προβλήματα που δημιουργούνται από την λειτουργία της Δ.Ε.Η. στην περιοχή. Πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και για ακόμη μια φορά διαπιστώθηκε ότι η συνεργασία όλων είναι επιβεβλημένη και αποδίδει θετικά.
Τα θέματα που συζητήθηκαν και τα οποία τα έθεσαν τα Σωματεία είναι τα εξής:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 1-2, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5ης ΜΟΝΑΔΑΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΥΧΕΙΩΝ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Στο τέλος της συνάντησης αυτής αποφασίσαμε ομόφωνα στην έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος και την αποστολή του στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, στην Διοίκηση της Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην Δ.Ε.Σ.Φ.Α. ,στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Νομαρχία Αρκαδίας.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Για τις ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, μας ικανοποιεί η εξαγγελία ότι θα προχωρήσουν κανονικά οι 2035 του 2007 αλλά...

δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι για εμάς θα κλείσει το θέμα μόνο όταν υπογράψει και ο τελευταίος επιτυχών και καλούμε την διοίκηση της Δ.Ε.Η. να τηρήσει τις δεσμεύσεις της να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τις 31 Μαρτίου. Επίσης ζητάμε αμέσως να γίνει πράξη η δέσμευση του κ. Ζερβού ότι θα συσταθούν επιτροπές οι οποίες θα καταγράψουν τις ελλείψεις και θα προκηρυχτούν και νέες προσλήψεις έτσι ώστε να καλυφθούν όλες οι θέσεις και ειδικότερα να σταματήσει η απαράδεκτη κατάσταση των 8μηνιτών οι οποίοι αποδεδειγμένα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και απαιτούμε όλες αυτές οι θέσεις να καλυφθούν από εργαζομένους με συμβάσεις αορίστου χρόνου και με το καθεστώς της εντοπιότητας.

Για το κλείσιμο των μονάδων 1 και 2 πιστεύουμε ότι η Δ.Ε.Η. θα έπρεπε να εξετάσει το ενδεχόμενο να υπάρξει σύστημα αποθείωσης των καυσαερίων και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της μείωσης των ρύπων , για να δοθεί η δυνατότητα συζήτησης για πιθανή παράταση της λειτουργίας τους μέχρι να λειτουργήσει η 5η μονάδα, επιβαρύνοντας όσο το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον. Η Κ.Υ.Α. και η συμφωνηθέντα το 2004 λύση από όλους (Δ.Ε.Η. – τοπική κοινωνία-εργαζομένους) για τις 20.000 ώρες λειτουργίας οδήγησε στην σημερινή απόφαση. Τα προβλήματα που δημιουργούνται μετά το κλείσιμο για την ευστάθεια του συστήματος στον νότο και οι παρενέργειες σε εργασιακά θέματα , είναι οι μόνοι λόγοι που είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε το ενδεχόμενο παράτασης λειτουργίας των μονάδων αυτών.

Μετά την επιτυχή μας παρέμβαση τον Αύγουστο στην προηγούμενη διοίκηση και την κατοχύρωση του διαγωνισμού, εκφράζουμε την μεγάλη ανησυχία μας για την καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών , τόσο της ίδιας της 5ης Μονάδας, όσο και του αγωγού φυσικού αερίου αλλά και των γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης και Κ.Υ.Τ. και θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Ζητάμε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να επιταχύνουν τις διαδικασίες και να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να ξεκινήσουν το συντομότερο τα έργα και να υπάρχει η μέριμνα για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση τους.

Για τα Ορυχεία διαπιστώνουμε με λύπη και αγανάκτηση ότι δυστυχώς έχει γίνει άναρχη και ληστρική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων λιγνίτη , με συνέπεια να έχουν χαθεί πολύ μεγάλες ποσότητες η να είναι ασύμφορη οικονομικά η χρησιμοποίηση τους. Τα συνδικάτα αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση δηλώνουμε ότι στηρίζουμε τον ΛΙΓΝΙΤΗ σαν εθνικό καύσιμο και ζητάμε την πλήρη, περιβαλλοντολογικά και τεχνολογικά αξιοποίηση και της τελευταίας ποσότητας, τηρώντας αυστηρά τους περιβαλλοντολογικούς όρους που έχουν θεσπιστεί . Επίσης ζητάμε για πολλοστή φορά να γίνουν ολοκληρωμένες έρευνες στην περιοχή για την ανάδειξη και νέων κοιτασμάτων με σκοπό την επιμήκυνση της λιγνιτικής περιόδου.
Ζητάμε από την Δ.Ε.Η. Α.Ε. στα πλαίσια του στρατηγικού της σχεδιασμού να μας ενημερώσει εγκαίρως για τα σχέδια επέκτασης των ορυχείων και ειδικότερα στα τοπικά διαμερίσματα Τριποτάμου, Χωρεμίου και Απιδίτσας για να μην παρατηρηθούν φαινόμενα σαν αυτά που στο παρελθόν δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα και αναστάτωση δυναμιτίζοντας τις σχέσεις της επιχείρησης με την τοπική κοινωνία.

Όσον αφορά τις Α.Π.Ε. και την προγραμματισμένη κατασκευή του μεγάλου φωτοβολταικού πάρκου στην Μεγαλόπολη, δηλώνουμε την αγανάκτηση μας για την μεγάλη καθυστέρηση του έργου. Πιστεύουμε ότι με την συνεργασία και τον διάλογο πρέπει αφενός να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα και αφετέρου να δρομολογηθούν από την επιχείρηση και νέες επενδύσεις στον τομέα αυτό.
Στα πλαίσια αυτά ζητάμε την ταχύτερη ολοκλήρωση της μελέτης για την μικτή καύση λιγνίτη – βιομάζας.

Επειδή η μεταλιγνιτική εποχή στην περιοχή μας ήδη άρχισε, καλούμε την Δ.Ε.Η. Α.Ε. να εφαρμόζει πιστά τους περιβαντολλογικούς όρους που έχει δεχθεί και έχει υπογράψει. Επίσης καλούμε στα πλαίσια της εταιρικής ευθύνης και των συμβάσεων να φροντίζει για την πλήρη αποκατάσταση των οχλήσεων που δημιουργούνται από τις δράσεις της.
Θα πρέπει να φροντίζει η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και για την περιβαλλοντολογική συμμόρφωση και των συνεργατών της – εργολάβων που δραστηριοποιούνται στην επιχείρηση.
Η τοπική κοινωνία και οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση είμαστε αποφασισμένοι να παρακολουθούμε στενά την εφαρμογή των περιβαλλοντολογικών δεσμεύσεων και δεν θα επιτρέψουμε να συμβούν λάθη και παραλείψεις που παρατηρήθηκαν στο παρελθόν.
Στα πλαίσια αυτά δηλώνουμε για ακόμη μια φορά την πλήρη αντίθεση μας στην πιθανότητα κατασκευής Χ.Δ.Β.Α. και απαιτούμε τον σεβασμό της επιχείρησης γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα είμαστε μαχητικά απέναντι.

Επειδή πιστεύουμε ότι η περιοχή μας θα πρέπει να επιβιώσει και μετά τον λιγνίτη και πρέπει να αναδείξουμε όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ( φυσικό πλούτο και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά) θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν στην κατεύθυνση της προστασίας αλλά και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Ζητάμε η Δ.Ε.Η. Α.Ε. να υλοποιήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις στα παραπάνω ζητήματα.

Κλείνοντας εκφράζουμε τον αγανάκτηση μας και τον προβληματισμό μας για το κλείσιμο του πρακτορείου της Δ.Ε.Η. αλλά και άλλων Δ.Ε.Κ.Ο. στην Μεγαλόπολη και ζητάμε άμεσα την συνέχιση της λειτουργίας τους. Δεν είναι δυνατόν να κλείνει το πρακτορείο της Δ.Ε.Η. ειδικά στην πόλη της Μεγαλόπολης και ειδικά τώρα που έρχονται και ιδιώτες έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας να πουλήσουν στους καταναλωτές. Θεωρούμε ότι το κλείσιμο του πρακτορείου είναι μια κίνηση που προσβάλει την Μεγαλόπολη το 2ο ενεργειακό κέντρο της χώρας.


ΟΙ ΔΗΜΟΙ: ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ – ΓΟΡΤΥΝΟΣ - ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ:
Τ.Ε. Νο 14 ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, Τ.Τ. Νο 10 ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. , Σ.Ο.Σ. , ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ, Τ.Δ.Ε. Ε.Τ.Ε. ΑΗΣ Α, Β, ΟΡΥΧΕΙΩΝ , ΟΔΗΓΩΝ, Ε.Δ.Ο.Π.
Για το Περιφερειακό Γραφείο Ν/Α Πελοποννήσου της ΓΕΝ.Ο.Π. / Δ.Ε.Η. – Κ.Η.Ε.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣ. ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ


Σχόλια