9 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6K/2009 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ενενήντα οκτώ (598) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης, σε διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα. Οι θέσεις ανά Νομαρχία, φορέα και κλάδο/ειδικότητα της προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Οι θέσεις στο νομό Αρκαδίας είναι οι εξής: Μία θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχειονόμων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στη Δημητσάνα, Μία θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Αρχειονόμων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στο Λεωνίδιο, Μία θέση Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας και Μουσείο Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας (Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας), Μία θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Μία θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονόμων στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Δημητσάνας και Μουσείο Ελληνικής Σχολής Δημητσάνας (Ιστορικό Αρχείο Γορτυνίας), Μία θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικού – Λογιστικού (Ειδ. Λογιστικού) στη ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, Μία θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ειδ. Μηχανολογίας) στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Μία θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Τρίπολης, Μία θέση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ταξινόμων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρκαδίας.


http://www.drt915.gr/

Σχόλια