Τα 8 βήματα της απόσυρσης

Μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες από την παράδοση του γερασμένου οχήματος σε ένα από τα 81 συστήματα ανακύκλωσης, θα χορηγείται το δικαιολογητικό με το οποίο ο ιδιοκτήτης θα εισπράττει από την εφορία του το κίνητρο της απόσυρσης.

Το σχετικό χρονοδιάγραμμα και τα οκτώ βήματα περιγράφονται στην κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψε χθες ο κ. Σουφλιάς. Θα ακολουθήσουν οι υπογραφές των συναρμόδιων (υπουργοί Μεταφορών και Οικονομίας), με στόχο να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ώς αύριο.


Το πρόγραμμα απόσυρσης θα ισχύσει ώς τις 31 Δεκεμβρίου 2012, σε συνδυασμό με το μπόνους για νέο αυτοκίνητο, το οποίο θα χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της αγοράς του.
Η διαδικασία για την απόσυρση Ι.Χ. και φορτηγών με μικτό φορτίο έως 3,5 τόνους περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1 Ο ιδιοκτήτης ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του θα παραδίδει το όχημα σε μία από τις εγκεκριμένες εγκαταστάσεις του δικτύου ανακύκλωσης. Θα έχει μαζί του ταυτότητα, άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τις δύο πινακίδες και στοιχείο που θα βεβαιώνει την πληρωμή τελών κυκλοφορίας για το 2009.

2 Οι περιοχές, κυρίως τα νησιά και οι νομοί Μεσσηνίας και Λακωνίας, που δεν διαθέτουν στα όριά τους υποδοχείς παλιών αυτοκινήτων, θα μπορεί να εξυπηρετηθούν από γειτονικούς νομούς ή μέσω διαδικασιών που θα ορίσει η νομαρχία.

3 Ενας οδηγός, αν το επιθυμεί, μπορεί να αναθέσει ολόκληρη τη διαδικασία στο σύστημα ανακύκλωσης.

4 Το «σαραβαλάκι» πρέπει να κινείται αυτοδύναμα, να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη και κυρίως όλα τα στοιχεία του αμαξώματος. Προβλέπεται πάντως και η περίπτωση μεταφοράς του οχήματος ώς το σημείο παράδοσης, με το κόστος να βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

5 Δεν γίνονται δεκτά οχήματα που έχουν καταστραφεί σε ατυχήματα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.

6 Το σύστημα παραλαβής χορηγεί μέσα σε οκτώ εργάσιμες ημέρες το πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος. Στο ίδιο χρονικό διάστημα ενημερώνεται με υπηρεσιακό τρόπο η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και κάνει την οριστική διαγραφή του οχήματος από τις καταστάσεις.

7 Μέσα σε τρεις εργάσιμες η υπηρεσία Μεταφορών εκδίδει το πιστοποιητικό καταστροφής, το οποίο παραλαμβάνει ο ιδιοκτήτης ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος ή ο αντιπρόσωπος τού συστήματος ανακύκλωσης, για όσους επιλέξουν αυτή τη δυνατότητα.

8 Το ποσόν που αναλογεί σε κάθε όχημα, από 500 έως 2.200 ευρώ ανάλογα με τον κυβισμό του, για τα Ι.Χ., θα εισπράττεται από την αρμόδια εφορία με την υποβολή του πιστοποιητικού καταστροφής.

Περισσότερες πληροφορίες στο 210-6899039 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.edoe.gr. Η διαδικασία για φορτηγά με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων γίνεται με τα ίδια βήματα, χωρίς να υπάρχει χρονοδιάγραμμα, ενώ απαιτούνται επιπλέον στοιχεία, όπως π.χ. κομμένος αριθμός πλαισίου.

Ο ιδιοκτήτης αυτοκινήτου το οποίο αποσύρει δεν είναι υποχρεωμένος να αγοράσει νέο. Σε περίπτωση που θελήσει να προχωρήσει σε αγορά ώς τον Δεκέμβριο του 2012, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν θα προτιμήσει καινούργιο ή και μεταχειρισμένο, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτει συγκεκριμένα όρια εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα (Euro 4 και 5), που αφορά κατά κανόνα οχήματα κυκλοφορίας μετά την 1/1/2005.

Επιπλέον μπόνους

Για να πάρει το επιπλέον μπόνους των 1.000 ευρώ, που καταβάλλεται ανεξάρτητα από τον κυβισμό του νέου οχήματος, θα ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

* Καταβάλλει τη βεβαίωση απόσυρσης γερασμένου οχήματος.

* Αγοράζει το νέο αυτοκίνητο, όπου στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται η ένδειξη «από απόσυρση».

* Εισπράττει από την αρμόδια ΔΟΥ το οφειλόμενο μπόνους. *

http://www.enet.gr

Σχόλια