ΕΘΑΨΑΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ! 28-9-2009

Γιατί πληρώνουμε την ακριβότερη βενζίνη καί πετρέλαιο στήν Ευρώπη.Τί συγκλονιστικά στοιχεία περιείχε η καταγγελία τού Συνασπισμού.Ο ρόλος προστασίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού.Η ευκαιρία καί τό καθήκον της νέας Διοίκησης.


Τό STOPCARTEL φέρνει σήμερα στό φώς ένα απίστευτο σκάνδαλο πού εξελίσεται από τό 2006 καί αφορά την εμπεριστατωμένη επίσημη καταγγελία τήν οποία υπέβαλε τόν Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς στήν Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, όχι απλά κάποιος θιγόμενος καταναλωτής η επιχειρηματίας αλλά ένα ελληνικό κοινοβουλευτικό κόμμα, ο Συνασπισμός.

Η επίσημη καταγγελία τού Συνασπισμου (15-11-2006), περιείχε συγκλονιστικά συντριπτικά στοιχεία ύπαρξης καί λειτουργίας καρτέλ μεταξύ των δύο διυλιστηρίων της χώρας, τών ΕΛΠΕ (Ομιλος Λάτση) καί Motoroil Hellas(Ομιλος Βαρδινογιάννη) καί περιέγραφε τόν ζοφερό τρόπο μέ τόν οποίον είναι διαθρωμένη η αγορά πετρελαιοειδών στήν Ελλάδα σέ βάρος των πολιτών πού πληρώνουν την ακριβότερη βενζίνη καί πετρέλαιο στήν Ευρώπη. Ετσι:

1.Στήν καταγγελία υπάρχουν δύο έγγραφα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (συνημμένα έγγραφα 2&3) πού αποτελούν απόδειξη εναρμονισμένης πρακτικής και προκαθορισμού τιμών από τις δύο εταιρείες διύλισης.

Από τη σύγκριση των δύο εγγράφων προκύπτει απόλυτη εναρμόνιση τιμών

Επί πλέον έχουν κατατεθεί στοιχεία πού αφορούν στις προφανείς κοστολογικές αυθαιρεσίες των εταιρειών διύλισης καί που είναι αποτέλεσμα της ολιγοπωλιακής κατάστασης της αγοράς και των εναρμονισμένων πρακτικών που ακολουθούνται.

Τά παραπάνω ,τονίζεται στήν καταγγελία, αποτελούν στοιχεία συντονισμού και αλληλεξάρτησης μεταξύ των δύο εταιρειών διύλισης (ΕΛΠΕ και Motoroil Hellas) όσον αφορά προκαθορισμό τιμών

Μέ βάση τά δεδομένα αυτά εξηγείται γιατί η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Oil Bulletin (Δελτίο Ευρωπαϊκής Επιτροπής), έχει τις υψηλότερες τιμές προ φόρων και δασμών από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρ. Ένωσης (ΕΕ)!

2.Στήν καταγγελία επίσης διαπιστώνεται η εκ μέρους των εταιρειών διύλισης πρακτική δυσμενούς μεταχείρισης των μικρών εταιρειών εμπορίας

Συγκεκριμένα οι συντονισμένες πρακτικές, σε συνάρτηση με το ευνοϊκό για αυτές θεσμικό πλαίσιο, ευνοούν τις μεγάλες εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και οδηγούν εκτός αγοράς τις μικρές εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΕΛΠΕ και η Motoil έχουν δικές τους εταιρείες εμπορίας, την ΕΚΟ και την AVIN αντίστοιχα

3.Οι υπό διερεύνηση αθέμιτες πρακτικές στην ελληνική αγορά διύλισης έχουν εκτινάξει τα κέρδη των διυλιστηρίων σε βάρος των καταναλωτών

http://www.stopcartel.org/gr/view.php?id=480

Σχόλια