ΔΕΗ: Μνημόνιο Συνεργασίας με την MEDGAS AE

Την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ και της MEDGAS AE ενέκρινε το δ.σ. της επιχείρησης, κατά τη σημερινή συνεδρίασή του.Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία αφορά στην αξιολόγηση πρότασης προμήθειας συμπιεσμένου φυσικού αερίου (compressed natural gas, CNG), το οποίο θα χρησιμοποιείται από τις Μονάδες της ΔΕΗ στην Κρήτη.
Η σχετική επιχειρηματική πρόταση υπεβλήθη από τη MEDGAS ΑΕ προς τη ΔΕΗ για τον εφοδιασμό σε μακροπρόθεσμη βάση με CNG του συνόλου των Μονάδων της στην Κρήτη – υφισταμένων και προγραμματιζόμενων – ως εναλλακτική λύση της τροφοδοσίας τους με υγροποιημένο φυσικό αέριο (liquefied natural gas, LNG). Όπως σημειώνεται, η Στρατηγική Παραγωγής της ΔΕΗ για την Κρήτη προβλέπει την εισαγωγή και χρήση στις Μονάδες της του φυσικού αερίου, εξετάζοντας δύο εναλλακτικά σενάρια. Το πρώτο αφορά στην κατασκευή από το ΔΕΣΦΑ τερματικού σταθμού στην Κορακιά και των απαραίτητων αγωγών για την παραλαβή, αεριοποίηση και μεταφορά του LNG, που θα χρησιμοποιείται στους Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Ήδη, είναι σε εξέλιξη δράσεις για τη μελέτη και ανάπτυξη των απαιτούμενων για το σκοπό αυτό εν λόγω έργων υποδομής. Το δεύτερο σχετίζεται με την προμήθεια CNG από τη MEDGAS με τη χρήση πλοίων μεταφοράς, τα οποία θα παραδίδουν το CNG σε πολλαπλά σημεία παραλαβής για χρήση του από του Σταθμούς παραγωγής.
Μέτοχοι της MEDGAS ΑΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είναι:
* Η EGAS, η εταιρεία φυσικού αερίου του υπουργείου Πετρελαίου της Αιγύπτου με ποσοστό 30%,
* Ο Όμιλος Κοπελούζου με ποσοστό 60% και
* Η ARABIA GAZ, ιδιωτική εταιρεία φυσικού αερίου της Αιγύπτου με ποσοστό 10%.

http://www.nooz.gr

Σχόλια