Τα πρώτα αποτελέσματα από την Αρκαδία

Περιφέρεια Αρκαδίας

Εγγεγραμμένοι: 2.827
Ψήφισαν: 1.686

Έγκυρα: 1.658 (98,34%)
Λευκά: 7 (0,42%)

Άκυρα: 21 (1,25%)


Ενσωμάτωση: 3,76% (13/346)

Σχόλια