Τα μυστικά του «γάμου» ΑΤΕ-Τ.Τ.
Και ξαφνικά, όλοι στο Χρηματιστήριο ανακάλυψαν τις μετοχές της ΑΤΕ και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου! Το «πάρτι» στήθηκε, οι φήμες οργιάζουν, αλλά πίσω από τη «λάμψη» του πιθανού «γάμου» με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο κρύβονται αρκετά, λιγότερο λαμπερά μυστικά… Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγχώνευση των δύο τραπεζών είναι θέμα χρόνου, όχι μόνο γιατί το οικονομικό επιτελείο της νέας κυβέρνησης αποφάσισε να δημιουργήσει μια ισχυρότερη κρατική τράπεζα, που θα παίξει παρεμβατικό ρόλο στην αγορά και θα αποτελέσει βασικό εργαλείο πολιτικής στα χέρια του κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, αλλά και για άλλους λόγους, λιγότερο εμφανείς.

Στην πραγματικότητα, όπως τονίζουν τραπεζικά στελέχη, η συγχώνευση ΑΤΕ-Τ.Τ. είναι ένας «γάμος» για τη σωτηρία του γαμπρού με τη μεγάλη «προίκα» της νύφης! Δηλαδή, πρόκειται για κίνηση που στόχο έχει πρωτίστως να συγκαλύψει τις αδυναμίες της ΑΤΕ, με την αξιοποίηση της ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας και της πλούσιας ρευστότητας του Τ.Τ.

Παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες εξυγίανσης, η ΑΤΕ βρίσκεται σήμερα σε αρκετά δύσκολη θέση και στην αγορά θεωρείται βέβαιο, ότι θα χρειασθεί σημαντικές κεφαλαιακές ενέσεις, που σε ποσοστό 80% θα δοθούν από το Δημόσιο, για να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της συγκυρίας, αλλά και για να καλύψει τους νέους, αυστηρότερους κανόνες κεφαλαιακών απαιτήσεων, που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το 2011.

Ο βασικός προσανατολισμός διεθνώς είναι να ανεβεί στο 8% το ελάχιστο όριο του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 capital, δηλαδή τα βασικά κεφάλαια κάθε τράπεζας (χωρίς να υπολογίζονται τα υβριδικά κεφάλαια) να αντιστοιχούν στο 8% των σταθμισμένων σύμφωνα με τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού.

Η ΑΤΕ βρέθηκε στο τέλος του 2008 σε δεινή θέση, καθώς ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας έφθασε το 8,43%, αλλά σε αυτόν περιλαμβάνονται υβριδικά κεφάλαια 250 εκατ. ευρώ, που αντλήθηκαν τον Ιούλιο του 2008, ενώ έγιναν και αρκετοί λογιστικοί χειρισμοί (εγγραφή χαμηλών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, υπολογισμός της απομείωσης αξίας θυγατρικών με τα ευνοϊκά στοιχεία του 2007 κ.α.) που «ανακούφισαν» τις πιέσεις στην κεφαλαιακή βάση. Η κερδοφορία μειώθηκε κατά 95%, σε λίγα εκατομμύρια ευρώ.

Έτσι, αναλογικά με το ύψος των συνολικών κεφαλαίων της, η ΑΤΕ έλαβε με μεγάλη διαφορά τη μεγαλύτερη κεφαλαιακή ενίσχυση από το Δημόσιο, δηλαδή 675 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 75,9% των συνολικών κεφαλαίων.

Τα στοιχεία του α’ εξαμήνου 2009 έδειξαν ότι η κερδοφορία της τράπεζας παρέμεινε «αναιμική» και θα ήταν ακόμη χαμηλότερη αν δεν υπήρχαν έκτακτα κέρδη από πωλήσεις ομολόγων. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει το 7%, γεγονός που δείχνει ότι, παρά τις εγγραφές σημαντικού ύψους προβλέψεων τα τελευταία χρόνια, η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της ΑΤΕ εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο.

Με αυτά τα δεδομένα, η ΑΤΕ όχι μόνο δεν είναι σε θέση να επιστρέψει σύντομα στο Δημόσιο τις ενισχύσεις που έχει λάβει, αλλά πιθανότατα θα χρειασθεί σύντομα μια νέα «ένεση» κεφαλαίων, σε μια περίοδο μάλιστα, όπου το Δημόσιο κινδυνεύει να «τιναχθεί στον αέρα» από το τεράστιο έλλειμμα του προϋπολογισμού, το οποίο θα υπερβεί στο τέλος του χρόνου το 10% του ΑΕΠ.

Στο πλαίσιο αυτό, η συγχώνευση με το Τ.Τ. είναι μια λύση στο πρόβλημα της ΑΤΕ, που θα απομακρύνει τον κίνδυνο να χρειασθούν σημαντικές πρόσθετες δημόσιες εκταμιεύσεις για τη σταθεροποίηση της ΑΤΕ. Στο νέο όμιλο θα ενοποιείται, ανεξάρτητα από τις διαθέσεις του ΤΣΜΕΔΕ και η Τράπεζα Αττικής, καθώς η συμμετοχή του ΤΤ, μετά την πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου, βρίσκεται αρκετά πάνω από το όριο του 20%.

Η νέα τράπεζα που θα δημιουργηθεί, θα έχει αναμφίβολα μεγάλες δυνατότητες, συνδυάζοντας το μεγάλο δίκτυο της ΑΤΕ και τα κεφάλαια και τη ρευστότητα του Τ.Τ. Όμως, για να γίνει πραγματικά «απειλητική» για τις άλλες εμπορικές τράπεζες, θα χρειασθεί ένα μάνατζμεντ με μεγάλες δυνατότητες, που θα μπορέσει να υλοποιήσει γρήγορα τη μετάβαση στο ενιαίο σχήμα (προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη στην αγορά ακούγεται έντονα το όνομα του πρώην διοικητή της Εμπορικής, Γιάννη Στουρνάρα).

Το μεγάλο ερώτημα, είναι αν στο σχήμα θα ενταχθεί και με ποιο τρόπο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για να προσθέσει σημαντική «δύναμη πυρός» στην κρατική «υπερτράπεζα» (με βάση τα στοιχεία του 2008, το ΤΠΔ είχε ενεργητικό 6,3 δις. ευρώ, με στοιχεία υψηλής ποιότητας, όπως δάνεια σε Δήμους με κρατική εγγύηση και στεγαστικά σε δημοσίους υπαλλήλους). Ορισμένοι θεωρούν πιθανή την ένταξη του ΤΠΔ στο νέο σχήμα, όμως οι ιδιαιτερότητες αυτού του κρατικού πιστωτικού ιδρύματος είναι αρκετές και σοβαρές και δυσκολεύουν τη συγχώνευση, ενώ και οι άλλες τράπεζες θα αντιδρούσαν έντονα σε τέτοια «υπερβολική» ενίσχυση του κρατικού σχήματος.

http://www.banksnews.gr

Σχόλια