Κινητοποίηση για τον Αμβρακικό!


Κάλεσμα σε θαλάσσια διαμαρτυρία απευθύνει ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών του Αμβρακικού Κόλπου για την Κυριακή 14 Ιουνίόυ και ώρα 10 το πρωί στην Κόπραινα Αρτας.Όπως τονίζει ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παύλος Χαραλάμπους , στόχος της κινητοποίησης αυτής είναι η απομάκρυνση των δεξαμενών καυσίμων και ιχθυοκαλλιεργειών από τον Αμβρακικό Κόλπο, η λήψη άμεσων μέτρων για την απορύπανση και μείωση των ανοξικών μαζών του Αμβρακικιού, η ενίσχυση του φορέα Διαχειρισης με επιστημονικό προσωπικό και πόρους αλλά και η κατά΄ρτηση της εκμετάλλευσης των υδάτινων πόρων του Αράχθου και του Λούρου μέσω των φραγμάτων της ΔΕΗ.Στην διαμαρτυρία θα συμμετέχουν αλιείς και πολίτες τοποθετώντας στα σκάφη τους μαύρες σημαίες (σήμα κατατεθέν στις έως τώρα κινητοποιήσεις τους).Σύμφωνα με τον κ.Χαραλάμπους η ΚΥΑ Αμβρακικού έμεινε στα λόγια χωρίς πόρους και προσωπικό με ακέφαλο φορέα διαχείρισης και ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο.Την ίδια στιγμή οι δεξαμενές καυσίμων παραμένουν, τα δεξαμενόπλοια (χωρίς διπλά τοιχώματα) μπαινοβγαίνουν στον Αμβρακικό ενώ τα λύματα των Δήμων Λούρου και Φιλιππιάδας καταλήγουν ανεπεξέργαστα στον Λούρο ποταμό ελλείψει βιολογικών καθαρισμών.Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απονιτροποίηση και γενικότερα στην απορύπανση του Αμβρακικού ενώ την ίδια στιγμή ζητείται να παρθούν άμεσα μέτρα για τις ιχθυοκαλλιέργειες και γενικότερα τις υδατοκαλλιέργειες.«Την ίδια στιγμή η ΔΕΗ εξακολουθεί να λειτουργεί με αποικιοκρατικούς όρους τα φράγματα του Αράχθου στερώντας τον Αμβρακικό από τους πολύτιμους υδάτινους πόρους, η δυσοσμία από την άναρχη διακίνηση κοτσιλιάς και η εγκατάσταση νέων χοιροτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων να υποθηκεύει το μελλον της περιοχής μας» καταλήγει ο κ.Χαραλάμπους καλώντας τους πολίτες να λάβουν μαζικά μέρος στην κινητοποίηση της Κυριακής.

Σχόλια