Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ ζήτησε η Ομοσπονδία Μεταλλωρύχων Ελλάδας

Αρ.  πρωτ:779                                                                                           Αθήνα,  16  Απριλίου  2019 ΠΡΟΣ:  ΠΡΟΕΔΡΟ  & Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟ   ΔΕΗ ( Κον ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ). ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Σ.Σ.Ε   Όπως  γνωρίζεται  η  Ομοσπονδία  μας  έχει  υπογράψει  Σ.Σ.Ε  με  τον  Σύνδεσμο Μεταλλευτικών  Επιχειρήσεων  (  Σ.Μ.Ε  )  που  πρέπει  να  εφαρμοστεί  και  στους εργαζόμενους  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  καθώς  και στους  εργαζόμενους  σε  εργολάβους  που  παρέχουν  έργο  προς  την  ΔΕΗ. Επειδή  πληροφορηθήκαμε  από  τα  Σωματεία  μέλη  μας  στην  ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε  ,  ότι η  υπογραφείσα  Σ.Σ.Ε  : 1.  Δεν  καλύπτει  το  σύνολο  των  προβλεπόμενων  ειδικοτήτων  που αναφέρονται  στη  Σ.Σ.Ε  και  που  εργάζονται  στην  εταιρία  σας  . 2.Κατά  την  εφαρμογή  της  Σ.Σ.Ε  ,υπάρχουν  μια  σειρά  από  όρους  που βρίσκονται  σε  εκκρεμότητα  και  δεν  έχουν  εφαρμοστεί  . Διαμαρτυρόμαστε  για  την  μερική  εφαρμογή    των  όρων  της  Σ.Σ.Ε  και  ζητάμε  να πραγματοποιηθεί  συνάντηση  με  την  Διοίκηση  της  ΔΕΗ  προκειμένου  να εκφράσουμε  τις  απόψεις  μας  για  τον  τρόπο  εφαρμογής  της  Σ.Σ.Ε. Αναμένοντας  την  άμεση  ανταπόκριση  σας  για  το  αίτημα  της  συνάντησης,  είμαστε στην  διάθεση  σας  για  οποιαδήποτε  περαιτέρω  διευκρίνιση. 
Με εκτίμηση 

Σχόλια