33 νέες θέσεις εργασίας στη Λιγνιτική Μεγαλόπολης

Η Λιγνιτική Μεγαλόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 33 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

 Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 14/12/2018 μέχρι 24/12/2018 (13:30 μ.μ.)

Πληροφορίες: Γ. Νικολούλιας τηλ: 27910 22151 εσ. 32650

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για τη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.

Έντυπο Αίτησης

Παράρτημα

Σχόλια