ΑΠΟΧΗ-ΛΕΥΚΑ-ΑΚΥΡΑ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ!http://users.otenet.gr/~gkatr/katrougalos-gr.html


Σχόλια