Γιατί μόλις προγραμματίζονται απεργίες ή πορείες πάντα βρέχει;

Τροποποίηση Καιρού

Η Τροποποίηση Καιρού είναι ένας κλάδος της Εφαρμοσμένης Μετεωρολογίας που αναπτύχθηκε προκειμένου να ελέγξει τις καιρικές συνθήκες, προς όφελος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, ζητούμενα αποτελέσματα της Τροποποίησης Καιρού είναι η αύξηση της βροχής, η αύξηση του χιονιού, η καταστολή του χαλαζιού, η διάλυση της ομίχλης. Στην Ελλάδα, η Τροποποίηση Καιρού εφαρμόζεται με το Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας που είναι ένα πρόγραμμα καταστολής χαλαζιού. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι η σπορά των καταιγιδοφόρων νεφών. Η σπορά των νεφών στο Ε.Π.Χ.Π. εκτελείται με την πυροδότηση φυσιγγίων Ιωδιούχου Αργύρου (ΑgI), από ειδικά εξοπλισμένα αεροσκάφη τύπου PIPER CEYENNE II.
Τι επιτυγχάνεται με τη σπορά ;

Ένας χαλαζόκοκκος γενικά δημιουργείται, όταν υγρό νερό σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (- 40 °C) παγοποιείται γύρω από πυρήνες παγοποίησης-έμβρυα χαλαζιού. Με τη σπορά των νεφών, επιδιώκεται ο εμπλουτισμός μιας καταιγίδας με πολλούς τεχνητούς πυρήνες παγοποίησης.
Όταν πολυάριθμοι τεχνητοί πυρήνες παγοποίησης εισάγονται μέσα σε μια καταιγίδα, ανταγωνίζονται με επιτυχία τους κατά πολύ λιγότερους φυσικούς πυρήνες (π.χ. γύρη, σκόνη, παγωμένες υδροσταγόνες), για το νερό της καταιγίδας που πρόκειται να παγοποιηθεί γύρω τους. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται μεν περισσότεροι αλλά, πολύ μικρότεροι χαλαζόκοκκοι και η ενδεχόμενη ζημία που προκαλούν κατά την πτώση τους στο έδαφος, αν βέβαια δεν προλάβουν να λιώσουν, είναι πολύ μικρότερη, από ό,τι αν δεν πραγματοποιούνταν σπορά.
Στο Ε.Π.Χ.Π. ως τεχνητοί πυρήνες έχουν επιλεγεί οι μικροκρύσταλλοι του ιωδιούχου αργύρου (ΑgI), οι οποίοι θεωρούνται άριστοι πυρήνες για το σχηματισμό χαλαζοκόκκων, καθώς έχουν κρυσταλλική δομή παρόμοια με αυτήν του φυσικού πάγου (εξαγωνικό κρυσταλλικό πλέγμα).

Σχόλια