Ενώ η Ελλάδα παραδίδεται στις φλόγες...‏

εμείς κλείνουμε εθελοντικούς πυροσβεστικούς σταθμούς!!!

Άλλους εννέα εθελοντικούς πυροσβεστικούς σταθμούς έκλεισε το Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών.


Επτά από αυτούς βρίσκονται στην Κομοτηνή, δύο στην Ξάνθη.Το ΕΣΕΠΑ ζητά από τους δήμους που συνεργαζόταν, την άμεση επιστροφή των οχημάτων και των υλικών που τους είχε διαθέσει.Αιτία του κλεισίματος των σταθμών, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΣΕΠΑ Νίκο Σαχινίδη η απαξίωση του έργου τους από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Μαργαρίτη Μουζά.Την ίδια ώρα από έρευνα του WWF Ελλάς προκύπτει ότι ο κρατικός μηχανισμός αδυνατεί να αξιολογήσει συστηματικά τη προσφορά των εθελοντών, να καλύψει καίριες ανάγκες τους και να τους εντάξει σε ένα λειτουργικό πλαίσιο συντονισμού με τις υπόλοιπες υπηρεσίες.Διαπιστώνει πλήρη αδυναμία της Πολιτείας να αξιοποιήσει αποτελεσματικά την εθελοντική προσφορά χιλιάδων ελλήνων πολιτών στο τομέα της δασοπροστασίας.Η περιβαλλοντική οργάνωση σημειώνει ότι καμία εθελοντική ομάδα δασοπυροπροστασίας, δασοπυρόσβεσης δεν διαθέτει κάποιας μορφής ασφαλιστική κάλυψη από το κράτος σε περίπτωση τραυματισμού πλην των εθελοντών που δραστηριοποιούνται στη Νομαρχία Σάμου.Επίσης οι εθελοντές καλύπτουν με προσωπικούς πόρους στοιχειώδη έξοδα ενώ είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν προς το κράτος ακόμη και τα τέλη κυκλοφορίας των πυροσβεστικών τους οχημάτων.

πηγη: ΣΚΑΙ

-- Κρόγιας Γιώργος http://krogias.blogspot.com

Σχόλια