ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΣΚ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ‏

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Για τον κ. Υπουργό Παιδείας
Θέμα: «Ρουσφετολογικές προσλήψεις εν μέσω θέρους στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ με μεθοδεύσεις κατάληψης θέσεων από κολλητούς των κολλητών και φερόμενους συγγενείς στελεχών, με προκήρυξη που φωτογραφίζει ημετέρους, οι οποίοι προκαλούν προαναγγέλλοντας ότι έχουν καταλάβει τις θέσεις πριν λήξει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.»


Κύριε Υπουργέ,
Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ανακοίνωσε εν μέσω θέρους, την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα εννέα (39) ατόμων, για την κάλυψη έκτακτων και υπηρεσιακών αναγκών, που αφορούν στην εκτέλεση προγραμμάτων & έργων, και είναι διετούς διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης άλλων δύο ετών.
Επειδή,
οι προσλήψεις αυτές γίνονται εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ και με εντελώς ακαθόριστα κριτήρια, όπου διάφοροι υποψήφιοι κολλητοί προαναγγέλλουν πριν λήξει η προθεσμία την βεβαιότητα της πρόσληψης τους με προκλητικό τρόπο.
Επειδή,
η επιλογή της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής εν μέσω θέρους, διευκολύνει στη μη κατάθεση πολλών αιτήσεων και επομένως στην εξυπηρέτηση των ολίγων και γαλάζιων ημετέρων.
Επειδή,
σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης έχει αυξηθεί το προσωπικό κατά 50% περίπου και οι δαπάνες προσωπικού κατά 200% και ως εκ τούτου υπάρχει υπερεπάρκεια προσωπικού γεγονός που δεν δικαιολογεί νέες προσλήψεις.
Ερωτάστε:
Με ποια κριτήρια θα γίνουν οι προσλήψεις των 39 ατόμων στον ΟΣΚ, και με ποιους όρους διασφαλίζεται η αξιοκρατία και η διαφάνεια στην αξιολόγηση των υποψηφίων;
Ποια είναι τα έργα και τα προγράμματα που πρόκειται να εκτελεστούν ή έχουν δημοπρατηθεί, και ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, εξ αιτίας των οποίων προκύπτει η ανάγκη για πρόσληψη ατόμων στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων;
Ποιος είναι ο προϋπολογισμός των έργων και των προγραμμάτων, ποιοι είναι οι όροι απασχόλησης και πώς έχουν ρυθμιστεί τα θέματα αμοιβής που βαρύνουν τα έργα ή τα προγράμματα χάριν των οποίων θα προσληφθεί το συγκεκριμένο προσωπικό.
Ποια η συγγενική σχέση των προσλαμβανομένων που με προκλητικό τρόπο προανακοίνωναν την πρόσληψη τους στον οργανισμό με διάφορα υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβερνώσας παράταξης;
Παρακαλούμε να κατατεθεί στην Βουλή ο κατάλογος των προσλήψεων, δεδομένου ότι οι φερόμενοι υποψήφιοι προς πρόσληψη είχαν ήδη προανακοινώσει την πρόσληψη τους πριν επίσημα εκδοθούν τα αποτελέσματα.

Οι Ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές
Μιχάλης Καρχιμάκης
Μιχάλης Παντούλας
Δημήτρης Βαρβαρίγος
Γρηγόρης Νιώτης
Μάρκος Μπόλαρης
Έκτωρ Νασιώκας
Βασίλης Τόγιας
Χρήστος Αηδόνης
Μιχάλης Κατρίνης
Δημήτρης Τσιρώνης
Θεοδώρα Τζάκρη
Βασίλης Κεγκέρογλου
Τάκης Ρήγας
Μιχάλης Τιμοσίδης
Γιώργος Ντόλιος
Γιώργος Πεταλωτής
Βαγγέλης Παπαχρήστος
Γιάννης Δριβελέγκας
Χρύσα Αράπογλου
Ροδούλα Ζήση
Τάσος Σιδηρόπουλος
Ιωάννης Σκουλάς
Ελπίδα Τσουρή
Χρήστος Χάιδος
Ανδρέας Μακρυπίδης
Ιωάννης Κουτσούκος
Δημήτρης Κουσελάς
Σοφία Γιαννακά
Ιωάννης Βλατής

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΑΣΟΚ Κ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Σχόλια