ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΟΣ - ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΣΤΑΘΜΩΝ
(Σ.Ο.Σ) Δ.Ε.Η ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΜΕΓ/ΛΗ 22200
ΤΗΛ. - ΦAΞ.: 27910 - 25680
Αρ. Εγκρ. Πρωτ. Τρίπολης 138/29-8-97

ΜΕΓ/ΛΗ: 16 - 7 - 2009
Αρ. Πρωτ.: 1266

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ:

Πρόεδρο και Διευθ. Σύμβουλο Δ.Ε.Η Α.Ε:
κ. Αθανασόπουλο Π.

Θέμα: Καθεστώς παρανομίας και πλήρους ασυδοσίας από τις ιδιωτικές εταιρείες
στα ορυχεία και στις Μονάδες της Δ.Ε.Η στην Μεγ/λη.

Επανειλημμένα έχει καταγγελθεί από τα συνδικάτα του χώρου η παραβίαση των όρων των συμβάσεων των εταιρειών, στις οποίες έχει εκχωρηθεί μέρος των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ Α.Ε, στα ορυχεία και στις Μονάδες στο λεκανοπέδιο Μεγ/λης, αναφορικά με την μη τήρηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Χωρίς να αποτελεί υπερβολή η κατάσταση σε μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζεται από συνθήκες «δουλεμπορίου».
Δεν ισχύουν οι κανόνες του Κ.Ο.Κ, αρκετά φορτηγά και μηχανήματα δεν έχουν πινακίδες, άδειες κυκλοφορίας και ασφαλιστήρια συμβόλαια, χωρίς φώτα, με υπέρβαρα φορτία, προκαλώντας ρύπανση, με οδηγούς ή χειριστές που σε αρκετές περιπτώσεις δεν κατέχουν το ανάλογο επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης ή και τα απαιτούμενα από τον νόμο προσόντα και νομιμοποιητικά έγγραφα.

Οι εργαζόμενοι στα φορτηγά, τα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις των Μονάδων αναγκάζονται να απασχολούνται πέραν του κανονικού τους ωραρίου καθημερινά. Ενώ το ημερήσιο ωράριο εργασίας στα φορτηγά και τα μηχανήματα που δηλώνεται από τις εταιρείες στο Σ.ΕΠ.Ε είναι 09:00 έως 17:00 εργάζονται από 07:00 - 18:00. Δεν τηρείται το 5θήμερο αφού απασχολούνται ακόμη και Κυριακές, χωρίς να τους καταβάλλονται οι αντίστοιχες αποδοχές καθώς και οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Τα εργατικά ατυχήματα είναι συχνό φαινόμενο.

Η Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας έχει να πραγματοποιήσει τακτικούς ελέγχους από τις αρχές του 2006 στους χώρους των ορυχείων του Λ.Κ.Μ προκειμένου να παρακολουθήσει και επιβλέψει το έργο και τις συνθήκες εργασίας των απασχολουμένων. Το Σ.ΕΠ.Ε Αρκαδίας αποσπασματικά πραγματοποιεί ελέγχους - και αυτό μετά από τις έντονες και συχνές πιέσεις των συνδικάτων - χωρίς μέχρι τώρα να έχει συμβάλλει στην εφαρμογή στοιχειωδώς της εργατικής νομοθεσίας, των μέτρων ασφαλείας και τήρησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Τεράστιες είναι οι ευθύνες των Τοπικών Διευθύνσεων και της Διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε γιατί δεν έχουν πάρει ουσιαστικά μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή, παρά τις επισημάνσεις και τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων και των συνδικάτων.


Το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ ΔΕΗ Μεγ/λης καλεί τη Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε ως επιβλέπουσα αρχή, να προβεί άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες και την λήψη των απαραίτητων μέτρων για την αποτελεσματική εφαρμογή και τήρηση των προβλεπόμενων όρων των Συμβάσεων που υπογράφει με τις εταιρείες των εργολάβων.

Καλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να εντείνουν τη δράση τους με ουσιαστικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους προκειμένου να επιτευχθεί η τήρηση του περιεχομένου των συμβάσεων μεταξύ της Δ.Ε.Η και των αντίστοιχων εργολάβων στα ορυχεία και τις Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε στην Μεγαλόπολη για εφαρμόζεται η νομιμότητα, η εργατική νομοθεσία και οι όροι προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.


Για το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ Δ.Ε.Η ΜΕΓ/ΛΗΣ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΑΝΤΗΣ ΑΘ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓ.

Σχόλια