Στο πρόγραμμα LEADER Δημοτικές Ενότητες του Δήμου ΜεγαλόποληςΗ ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ανακοινώνει (έπειτα και από την υπ’ αρ. 8078 (ΦΕΚ Β/ 884 /19-05-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία πιστώνεται το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER της εταιρείας με επιπλέον Δημόσια Δαπάνη) ότι τον Ιούνιο του 2015, προγραμματίζεται η δημοσίευση της 4ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER που υλοποιείται από την εταιρεία στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013.

 Καλούνται, όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία υποβολής επιχειρηματικής πρότασης για την υλοποίηση της, να απευθυνθούν στα γραφεία της εταιρείας στο Λεβίδι Αρκαδίας και στο τηλέφωνο... 2796022051

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων θα ανακοινωθεί με την επίσημη δημοσίευση της 4ης Πρόσκλησης, ενώ το χρονικό διάστημα για την υποβολή των προτάσεων θα διαρκέσει 60 ημέρες από την ημερομηνία της δημοσίευσης. 

Στον Δήμο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ το πρόγραμμα LEADER εφαρμόζεται στις εξής Κοινότητες 


 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΗΣ ΑΝΒΟΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  

 ΓΟΡΤΥΝΟΣ Ατσιχόλου, Βλαχοράπτη, Ζώνης, Καρυταίνης, Κατσίμπαλη, Κουρουνιού, ΚυπαρισσίωνΚωτυλίου, Μαυριών, Σαρακινίου 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλοπόλεως*, Ανθοχωρίου, Άνω Καρυών, Βάγγου, Βάστα, Γεφύρας, Θωκνίας, Ίσαρη, Ισώματος Καρυών, Καράτουλα, Καστανοχωρίου, Κάτω Καρυών, Λυκαίου, Λυκοσούρας, Λυκοχίων, Μακρυσίου, Μαλλωτών, Μαραθούσης, Νέας Εκκλησούλας, ΝεοχωρίουΛυκοσούρας, Παραδεισίων, Περιβολίων, Πλάκας, Ραψομμάτη, Σουλίου, Σούλου, Τριλόφου, Τριποτάμου, Χιράδων, Χράνων, Χωρέμη *Επισημαίνεται, όσον αφορά την Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοπόλεως, ότι στην περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνεται μόνο η εκτός σχεδίου περιοχή της Στην Δημοτική Ενότητα 

ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ δεν εφαρμόζεται το πρόγραμμα LEADER διότι εφαρμόζεται ο Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 (πρώην ΟΠΑΑΧ)

 Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα LEADER: 
1. Εφαρμόζεται σε Δημοτικές ή Τοπικές κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 5.000 κατοίκους. 

2. Στις Δημοτικές / Τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από 5.000 έως και 10.000 κατοίκους εφαρμόζεται μόνο στις εκτός σχεδίου περιοχές των εν λόγω κοινοτήτων. 

 3. Δεν εφαρμόζεται στις περιοχές υλοποίησης του Άξονα 3 του ΠΑΑ (πρώην ΟΠΑΑΧ)

Σχόλια