Οι καταμετρημένες ψήφοι στην Μεγαλόπολη

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: 11 / 71 (15,49 %)
ΨΗΦΙΣΑΝ: 778 / 1310 (59,39 %)
ΕΓΚΥΡΑ: 765 ΑΚΥΡΑ: 13 ΛΕΥΚΑ: 0

Τσιριγώτης Σπυρίδων του Νικολάου 52,28 % ψήφοι:400
Μπούρας Παναγιώτης του Γεωργίου 27,58 % ψήφοι:211
Φουσέκης Ιωάννης του Γεωργίου 19,08 % ψήφοι:146
Παγανός Κωνσταντίνος του Γεωργίου 1,04 % ψήφοι:8

Σχόλια