Από τη δικτατορία της χούντας στη δικτατορία του ΔΝΤ!!!

Ο κύκλος προδοσιών αυτής της χώρας δεν έχει τέλος.

Το σπειροειδές ελατήριο της Ελλάδας ανακυκλώνει τους εφιάλτες: Από τον εφιάλτη της στρατιωτικής δικτατορίας της 21ης Απριλίου φτάσαμε στον εφιάλτη της πλανητικής δικτατορίας του ΔΝΤ…

Αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη περιφρόνηση και προσβολή όλων αυτών που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για ένα καλύτερο αύριο.
Θυσιάστηκαν ζωές για να γκρεμίσουν τη δικτατορία και να φέρουν έναν άλλο κόσμο και καταλήξαμε στη σημερινή διαστροφή της δικτατορίας του ΔΝΤ: Στην πλέον απαίσια και μοχθηρή μορφή δικτατορίας!!!
Η ιστορία παίζει οδυνηρά παιχνίδια και είναι και «εκδικητική».
Δεν επαναλαμβάνεται μόνο ως φάρσα, αλλά ως πολλαπλή τραγωδία.
Όταν μέσα στους «ιστορικούς κύκλους» υπάρχουν πολλές επαναλήψεις φάρσας, τότε έρχονται οι εφιάλτες.
Ζήσαμε πολλές φάρσες: Τη σοσιαλδημοκρατική φάρσα και τις οβιδικές μεταλλάξεις και ενσωματώσεις της σταλινογενούς αριστεράς.
Έτσι φτάσαμε μετά τη δικτατορία της 21ης Απριλίου στη δικτατορία του ΔΝΤ: Σε ένα ακόμα χειρότερο δικτατορικό εφιάλτη!!!
Τι διαβολική σύμπτωση!!! Απρίλιο μήνα και ίδιες μέρες…

Σχόλια