Σ.Ο.Σ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ‏

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΣΤΑΘΜΩΝ
(Σ.Ο.Σ) Δ.Ε.Η ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1 ΜΕΓ/ΛΗ 22200
ΤΗΛ.: - ΦAΞ.: 27910 - 25680
Αρ. Εγκρ. Πρωτ. Τρίπολης 138/29-8-97
ΜΕΓ/ΛΗ: 22 - 4 - 2010
Αρ. Πρωτ. : 1291

Προς:
Πρόεδρο Δ.Σ ΤΑΥΤΕΚΩ: κ. Μπούρχα Κ.


ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θέμα: Πρόσληψη Ιατρών στο ΠΕΚΑ Μεγαλόπολης.

Κύριε Πρόεδρε,

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα στην παροχή υπηρεσιών υγείας στο ΠΕ.Κ.Α Μεγ/λης, λόγω έλλειψης Ιατρών με συνέπεια να ταλαιπωρούνται αφάνταστα οι ασφαλισμένοι μας.
Το πρόβλημα θα ενταθεί ακόμη περισσότερο στα μέσα του επόμενου μήνα όταν λήγουν οι Συμβάσεις του Ελεγκτή Ιατρού και της Οδοντιάτρου.

Για την άμεση υπέρβαση των παραπάνω προβλημάτων και την πιο αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας επιβάλλεται η στελέχωση στο ΠΕ.Κ.Α Μεγαλόπολης με τους...

απαραίτητους Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ ΔΕΗ Μεγ/λης ζητά από το Δ.Σ του ΤΑΥΤΕΚΩ όπως:

• Προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση επάνδρωση με Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων στο ΠΕ.Κ.Α Μεγαλόπολης για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
• Προχωρήσει άμεσα στη Σύσταση της ΠΥΕ Μεγαλόπολης για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων.

Η αντιμετώπιση των παραπάνω αιτημάτων θα συμβάλει στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων με ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών και διασφάλιση των συμφερόντων του Ασφαλιστικού μας φορέα.

Για το Δ.Σ του Σ.Ο.Σ Δ.Ε.Η ΜΕΓ/ΛΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ Κ.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Διευθυντή Υγειονομικών Υπηρεσιών ΤΕΑΠΑΠ/ΔΕΗ: κ. Μπόκοτα Σ.
Διευθυντή Περιφερειακών Υγειονομικών Υπηρεσιών: κ. Λειβαδίτη Α.
Διευθυντή ΠΕ.Κ.Α Μεγ/λης: κ. Μπέμπη Α.
ΓΕΝ.Ο.Π / Δ.Ε.Η - Ε.Κ.Αρκαδίας
Πολιτικά Κόμματα - Μ.Μ.Ε

Σχόλια